fbpx

Loading color scheme

GDPR

Zásady spracovania osobných údajov Organizator Ján Cvanciger, Řadová 287, Mníšek 46331, prevádzkovateľ webových stránok http://www.kamosi-sportliga.sk prehlasuje, že všetky osobné údaje sú považované za prísne dôverné a je s nimi zaobchádzať v súlade s platnými zákonnými ustanoveniami v oblasti ochrany osobných údajov. Bezpečie Vašich osobných údajov je pre nás prioritou. Osobným údajom a ich ochrane venujeme preto náležitú pozornosť. V týchto Zásadách spracovanie osobných údajov ( "Zásady") by sme Vás chceli informovať o tom, aké osobné údaje o Vás zhromažďujeme a akým spôsobom ich ďalej používame. Ďalej v texte sa dozviete najmä: Aké Vaše osobné údaje budeme spracovávať; Za aké účely a akým spôsobom budeme Vaše osobné údaje spracovávať; Komu môžu byť Vaše osobné údaje odovzdané; Po akú dobu budeme Vaše osobné údaje spracovávať a Aká máte vo vzťahu k ochrane Vašich osobných údajov práva. V prípade, že budete potrebovať ktorúkoľvek časť textu vysvetliť, poradiť alebo prediskutovať ďalšie spracovanie Vašich osobných údajov, môžete sa na nás kedykoľvek obrátiť info@kamosi-sportliga.sk 1. Všeobecne k návšteve našej domovskej stránky 1.1 Google Analytics Na analýzu webových stránok pomocou cookie súborov používame službu Google Analytics, vyvinutú a prevádzkovanú spoločnosťou Google Inc., so sídlom Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ( "Google"). Analýza pomocou služby Google Analytics prebieha tak, že informácie o užívaní webovej stránky vytvorené prostredníctvom zhromaždených cookie súborov sú prenesené na server Google v USA a tam podrobené príslušnej analýze. V dôsledku anonymizácie IP-adries, ktorá je na webových stránkach nastavená, dochádza pred prenosom dát na server Google v USA zo strany Google ku skráteniu IP-adresy, a to v jednom z členských štátov EÚ alebo Európskeho hospodárskeho priestoru. Len vo výnimočných prípadoch je úplná IP-adresa prenesená na server Google v USA a až tam skrátená (anonymizované). Google nebude prenesené dáta, vr. skrátené IP-adresy, spájať s inými dátami.

Vyhlásenie Google o ochrane osobných údajov je k nahliadnutiu tu. Zberu cookie súborov a ich analýze prostredníctvom služby Google Analytics môže návštevník webové stránky zabrániť inštaláciou pluginu do prehliadača dostupného tu. Tento plugin funguje iba v príslušnom prehliadači na príslušnom počítači a po inštalácii nesmie byť deaktivovaný alebo zmazaný, kamoši športliga Ján Cvanciger, Řadova 287 46331 Mníšek, aby bola zachovaná deaktivácia služby Google Analytics. V rámci služby Google Analytics využívame súvisiace reklamnej funkcie poskytované Google, ako sú prehľady zobrazenia v sieti Google, rozšírené reportovanie anonymných demografických dát (napr. Vek, pohlavie, záujmy). 1.2 Cookies (A) V rámci webových stránok používame tzv. Cookies. Cookies sú malé textové súbory obsahujúce krátke údaje, ktoré môžu byť pri návšteve našich webových stránok uložené do Vášho počítača. Cookies môžu obsahovať len informácie, ktoré odosielame na Váš počítač, a preto nedochádza k načítanie Vašich osobných údajov. Zároveň na základe používania súborov cookies nedochádza k prepojeniu s ďalšími údajmi. (B) Na našich webových stránkach používame tieto cookies: - súbory cookies vyžadované k činnosti webových stránok, ktoré sú potrebné na zabezpečenie plnej funkčnosti využívanie našich webových stránok (doba trvania 30 dní); - Facebook pixel na využitie dát udalostí k vytvoreniu komerčných oznámení alebo správ o transakciách, na prispôsobenie obsahu, meranie a analýzy, využitie dát k vytvoreniu cielených okruhov užívateľov. Prehlásenie Facebook o ochrane osobných údajov pri použití služby Facebook Pixel je tu. (Trvanie najdlhšie 2 roky) (C) Ukladanie súboru cookies je možné všeobecne zakázať v nastavení webového prehliadača (tiež je možné zakázať prípadné používanie cookies tretích strán). Nastavenie a kontrolu môžete vykonať tu: www.aboutads.info/choices a www.youronlinechoices.eu 2. Osobné údaje a ich spracovanie 2.1 Osobné údaje a účel spracovania osobných údajov (A) Osobné údaje sú všetky informácie o identifikovanej a identifikovateľnej osobe. Identifikovateľná fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä s odkazom na určitý identifikátor (napríklad meno, identifikačné číslo, lokačné údaje, sieťový identifikátor) alebo jedného alebo viacerých faktorov špecifických fyzickú, fyziologickú, genetické, mentálnu, ekonomickú, kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby. (B) Kamoši športliga Spracovávané kategórie osobných údajov, ktoré potrebuje pre naplnenie zmysle svojej podnikateľskej činnosti - tj. Organizovanie športových amatérskych líg v rámci SR a v súvislosti s prevádzkovaním webových stránok: meno a priezvisko, pohlavie, telefónne číslo, emailová adresa. V prípade, že do rozhrania vami vytvoreného používateľského účtu nahráte fotografiu, spracovávame aj fotografiu, ktorá sa zobrazuje pri vášho užívateľského mena v diskusií